ESCRIBAMOS LA HISTORIA / ESCRIBAMOS A HISTORIA
ESTAMOS EN

http://vigo.tomalaplaza.net

ASAMBLEA GENERAL EN Pz. RIBADAVIA (LA FAROLA)
MARTES, VIERNES Y DOMINGO DE CADA SEMANA A LAS 20:00h.

ASEMBLEA XERAL EN Pz . RIBADAVIA (A FAROLA)
MARTES, VENRES E DOMINGO DE CADA SEMANA ÁS 20:00h.

______________________________________

CAMPAMENTO: PZ. DEL REY (Ayuntamiento)
PUNTOS DE INFORMACIÓN: PZ. DEL REY (Ayuntamiento) y PZ. DE RIBADAVIA (La Farola).

CAMPAMENTO: PRAZA DO REI (Concello).
PUNTOS DE INFORMACIÓN: PZ. DO REY (Concello) e PZ. DE RIBADAVIA (A Farola).


(Castellano e Galego)

martes, 7 de junio de 2011

PROPUESTA DE PERIODICIDAD ASAMBLEARIA DE VIGO / PROPOSTA DE PERIODICIDADE ASEMBLEARIA DE VIGO

(GALEGO)


Que se propón?:


Determinar a periodicidade coa que se celebrará a Asemblea Xeral de Vigo.


Para que se propón?:


Para que todas as persoas asemblearias poidan coñecer con anterioridade o día no que se celebrará a Asemblea, o que consideramos que vai permitir a asistencia dun maior número de persoas.


Para que os entes asemblearios (equipos de Dinamización de asemblea, as Comisións e os posibles grupos de traballo e as persoas asemblearias), teñan tempo abondo para a súa correcta preparación.


O máis importante, para favorecer espazos de debate e formación, fóra da asemblea e previos á esta, o que consideramos incidirá no desenvolvemento eficaz das mesmas.


Como se levaría a cabo esta proposta no caso de alcanzar o consenso:


Propoñemos celebrar Asemblea Xeral tres veces por semana:

Martes, Venres e Domingo.


Coma esquema xeral, cada día da semana realizarase un tipo de reunión distinta: xeneración de ideas no primeiro día, discusión de ideas no segundo, e toma de decisións no terceiro (consultar a metodoloxía asemblearia. Tipos de asemblea). Se ben isto é modificable en función do tempo que leve cada tema a tratar, o nº de propostas existentes, se se alcanza consenso directo ou non étc.


O resto dos días (luns, mércores, xoves e sábado) adicaranse á formación (mediante exposicións-charlas de persoas que teñan formación específica nun campo e queiran compartir a súa visión e experiencia, proxeccións, documentais…), debate (en grupos específicos de traballo ou grupos que xurdan espontáneamente a raíz dunha proposta concreta, proxeccións….) e realización de accións na rúa.


Esta parte estará coordinada polas distintas comisións ou grupos de traballo correspondentes.


Dado que nas asembleas previas determinamos 8 puntos mínimos que queremos traballar, comezaremos cunha asemblea de tipo xeración de ideas en relación ao primeiro tema (vivenda), sempre tendo en conta as aportacións feitas.


Esta proposta permite establecer “semanas temáticas”, de xeito que tanto as asembleas xerais coma a formación, debate e accións estén referidas ao mesmo tema (que sería un dos 8 mínimos).
(CASTELLANO)Qué se propone?:


Determinar la periodicidad con la que se celebrará la Asamblea General de Vigo


Para qué se propone?:


Para que todas las personas asamblearias puedan conocer con antelación el día en que se celebrará la Asamblea, lo que consideramos que permitirá la asistencia de un mayor número de personas.


Para que los entes asamblearios (equipos de Dinamización de asamblea, las Comisiones y los posibles grupos de trabajo y las personas asamblearias), tengan tiempo suficiente para su correcta preparación.


Lo más importante, para favorecer espacios de debate y formación, fuera de asamblea o previos a ella, lo que consideramos incidirá en el desarrollo eficaz de las mismas.


Cómo se desarrollaría esta propuesta en caso de alcanzar el consenso:


Proponemos celebrar Asamblea general tres veces por semana:

Martes, Viernes y Domingo.


Como esquema general, cada día de la semana se realizará un tipo de reunión distinta: generación de ideas el primer día, discusión de ideas el segundo y toma de decisiones el tercero (consultar metodología asamblearia. Tipos de asamblea). Si bien esto es modificable en función del tiempo que lleve cada uno de los temas que se traten, el nº de propuestas existentes, si se alcanza consenso directo o no étc.


El resto de los días (lunes, miércoles, jueves y sábados) se dedicarán a formación (mediante exposiciones-charlas de personas que tengan formación específica en un campo y quieran compartir su visión y experiencia, proyecciones, documentales…), debate (en grupos específicos de trabajo ó grupos que surjan espontáneamente a raíz de una propuesta concreta, proyecciones….) y realización de acciones en la calle.


Esta parte estará coordinada por las distintas comisiones o grupos de trabajo correspondientes.


Dado que en las asambleas previas hemos determinado 8 puntos mínimos que queremos trabajar, comenzaremos con una asamblea de tipo generación de ideas en relación al primer tema (vivienda), siempre teniendo en cuenta las aportaciones realizadas.


Esta propuesta permite establecer “semanas temáticas”, de tal modo que tanto las asambleas generales, como la formación, debate y acciones estén referidas al mismo tema (que sería uno de los 8 mínimos).
No hay comentarios:

Publicar un comentario